Nawigacja

Ważne strony


link - Ministerstwo Edukacji NarodowejORE


 

Przeczytaj

Fotomigawki

Szkoła przyjazna dla sześciolatka

Sobota 10.10.2015
Ilość odwiedzin: 957624

Dla rodziców

 


Jeżeli chcecie  Państwo wesprzeć naszą działalność i pomóc w rozwoju Przedszkola Publicznego Nr 35, wchodzącego w skład naszego ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 5

prosimy o przekazanie 1% podatku

na organizację pożytku publicznego

jaką jest Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości” 

35-328 Rzeszów, ul. Rejtana 30

Numer KRS 0000145905

z dopiskiem dla PP 35

 


INFORMUJEMY

że na prośbę Rodziców przy wjeździe do szkoły został postawiony znak zakazu parkowania na chodniku ze względu na trudność poruszania sie pieszych. Prosimy o stosowanie sie do zakazu zarówno nauczycieli jak i rodziców.

Przypominamy jednocześnie o zakazie wjazdu na teran szkoły dla osób nie będących pracownikami szkoły.

Prosimy Rodziców o respektowanie tego zakazu.


ODPISY OBIADÓW


Uprzejmie informujemy Rodziców, których dzieci korzystają z obiadów w szkolnej stołówce, że odpisy należy zgłaszać wyłącznie pod numerem telefonu 17 748 25 48 w godzinach od 7.30 do godziny 9.00.
Po godzinie 9.00 odpisy na dany dzień ze względów organizacyjnych nie będą przyjmowane.
Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i dokonywanie odpisów jest pani Marta Jędrzejczyk.


 

PUNKT KONSULTACYJNY Z UDZIAŁEM PSYCHOLOGA

Informujemy, że konsultacje z panią psycholog Edytą Lorenc w naszej szkole do końca roku szkolnego są odwołane ze względu na dużą ilość zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W trudnych sprawach rodzice mogą zwracać się do pani pedagog Ewy Winiarskiej.


Uprzejmie prosimy Rodziców o szczególne

  sprawdzanie czystości głowy i włosów dziecka

oraz o przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej swoich dzieci.

Zastępstwa za nauczycieli

12 października – poniedziałek

Ks. J. Wybraniec

3. 2a – p. M. Haligowska

4. 1b – p. E. Blok

5. 2e – p. D. Początek

6. 2f – p. E. Cmoch

7. 3c – p. A. Pelc

8. 2c – p. J. Terpin

12 października – poniedziałek

p. M. Bębenek

1. 4a – p. J. Marut

2. 4b – p. E. Czado – Puchała

4. 6c – p. M. Jabłońska

5. 6b – p. A. Giermata

6. 6a – p. A. Rylska – Juruś

12 października – poniedziałek

p. A. Kurek – Amarowicz

5. 3a – p. E. Cmoch

7. 3a – p. W. Ślusarz

8. 3a – p. W. Ślusarz

9. 3a - do domu

Przetarg nieograniczony

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ogłoszenie

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ogłoszenie

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 w Rzeszowie ogłasza przetarg

21 sierpnia 2015 r.

REMONT SAL LEKCYJNYCH I KORYTARZY NA I i II PIĘTRZE SEGMENTU D

OGŁOSZENIE

Formularz_ofertowy - zał. nr 1

Oświadczenie w trybie art 22 ust.1 - zał. nr 2

Wykaz ważniejszych zadań - zał. nr 3

Wykaz osób - zał. nr 4

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 5

Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 6

Umowy - zał. nr 7

Przedmiar robót - zał. nr 8

STWiORB - zał. nr 9

SIWZ_- remont segment D

 

Ważne osiągnięcia

 

Wyniki konkursu z języka niemieckiego dla szkół podstawowych organizowanego przez KURATORIUM OŚWIATY

etap wojewódzki

Julia Bozacka (klasa VI c) – laureat

 Paulina Rabczak (klasa VI b) – laureat

Aleksandra Kobak (klasa VI a) – laureat

Mikołaj Chlebowicz (klasa VI b) – finalista


 

Uczniów przygotowała pani mgr Aneta Rylska-Juruś.

Składam ogromne gratulacje Uczniom, Rodzicom jak również

pani Anecie Rylskiej-Juruś. Życzę jednocześnie wielu dalszych sukcesów.

Małgorzata Adamska-Jesiołkiewicz

Dyrektor ZSP nr 5 w Rzeszowie

Galeria zdjęć

Przetargi - archiwum

Witamy na stronie SP Nr 23


Wizja naszej szkoły

"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro".

Jan Paweł II


Wiadomości

 • KONSULTACJE DLA RODZICÓW

  Konsultacje

  Zgodnie z ramowym kalendarzem pracy szkoły zapraszamy Rodziców na konsultacje, które odbędą się w dniu 13 października 2015 roku (wtorek) według następującego harmonogramu:

 • ORGANIZACJA DNIA 14 PAŹDZIERNIKA

  14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniowie mają zajęcia opiekuńcze zgodnie z harmonogramem podanym poniżej. Zajęcia opiekuńcze mają wszyscy nauczyciele w klasach, w których uczą.

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW

    Informacja dla Rodziców – dostęp do E-Dziennika

  Przekazujemy Państwu instrukcję dostępu do E-Dziennika. 

 • PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

  Zaproszenie

  Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów klas I na uroczystość pasowania na pierwszoklasistę, która odbędzie się 27 października 2015 r. o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły.

 • ZAPROSZENIE

  Serdecznie zapraszamy

  DYREKCJĘ i NAUCZYCIELI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

  na akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

 • WYPRAWKA SZKOLNA

  O G Ł O S Z E N I E
  WYPRAWKA  SZKOLNA  2015
  Przedłużony termin składania wniosków 
  do dnia 9 października 2015 r.

      Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie informuje, że   na  podstawie Uchwały Nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników  dla  uczniów   uczęszczających  do  szkoły  podstawowej  w roku szkolnym 2015/2016.

 • WIADOMOŚĆ DLA RODZICÓW

                     Konsultacje logopedyczne Logopeda – nauczyciel języka polskiego mgr Joanna Marut udziela bezpłatnych konsultacji logopedycznych 
  w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
  w godz. 16 – 17, w gabinecie pedagoga szkolnego.Serdecznie zapraszamy rodziców 
  z dziećmi przedszkolnymi oraz klas I – VI

 • KONKURSY

  Pierwsze sukcesy naszych uczniów w konkursach międzyszkolnych  

  Czytaj więcej <<

 •  

  Zapraszamy uczniów do udziału w szkolnych konkursach z okazji Dnia Patrona Szkoły- św. Jana Pawła II, który będziemy obchodzić dnia 16.10.br.

 • DIETA PODCZAS OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

  Przypominamy o możliwości korzystania przez uczniów z diety podczas obiadów w stołówce szkolnej. Jeśli uczeń musi korzystać z diety rodzic składa pisemną informację w sekretariacie szkoły na początku każdego roku szkolego oraz dołącza stosowne zaświadczenie lekarskie.

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Zmienne obuwie

  Dyrekcja szkoły zwraca się do rodziców z prośbą o zakup dla dzieci obuwia zmiennego do szkoły na jasnych spodach. Ważne jest to ze względu na przeprowadzony remont parkietu w sali gimnastycznej. Obuwie przechowywane w szatni szkolnej powinno znajdować się w workach materiałowych.

 • BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI

  Bezpłatne podręczniki

  Uprzejmie przypominam, że w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II oraz IV otrzymają nieodpłatnie wszystkie książki oraz ćwiczenia z wyjątkiem książek i ćwiczeń do religii i drugiego języka obcego w przypadku klas IV (j. niemieckiego lub hiszpańskiego – zgodnie ze złożoną deklaracją).