Nawigacja

Ważne strony


link - Ministerstwo Edukacji NarodowejORE


 

Przeczytaj

Fotomigawki

Szkoła przyjazna dla sześciolatka

Wtorek 01.09.2015
Ilość odwiedzin: 915233

Dla rodziców

 


Jeżeli chcecie  Państwo wesprzeć naszą działalność i pomóc w rozwoju Przedszkola Publicznego Nr 35, wchodzącego w skład naszego ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 5

prosimy o przekazanie 1% podatku

na organizację pożytku publicznego

jaką jest Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości” 

35-328 Rzeszów, ul. Rejtana 30

Numer KRS 0000145905

z dopiskiem dla PP 35

 


INFORMUJEMY

że na prośbę Rodziców przy wjeździe do szkoły został postawiony znak zakazu parkowania na chodniku ze względu na trudność poruszania sie pieszych. Prosimy o stosowanie sie do zakazu zarówno nauczycieli jak i rodziców.

Przypominamy jednocześnie o zakazie wjazdu na teran szkoły dla osób nie będących pracownikami szkoły.

Prosimy Rodziców o respektowanie tego zakazu.


ODPISY OBIADÓW


Uprzejmie informujemy Rodziców, których dzieci korzystają z obiadów w szkolnej stołówce, że odpisy należy zgłaszać wyłącznie pod numerem telefonu 17 748 25 47  (księgowość) w godzinach od 7.30 do godziny 9.00.
Po godzinie 9.00 odpisy na dany dzień ze względów organizacyjnych nie będą przyjmowane.
Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i dokonywanie odpisów jest pani Marta Jędrzejczyk.


 

PUNKT KONSULTACYJNY Z UDZIAŁEM PSYCHOLOGA

Informujemy, że konsultacje z panią psycholog Edytą Lorenc w naszej szkole do końca roku szkolnego są odwołane ze względu na dużą ilość zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W trudnych sprawach rodzice mogą zwracać się do pani pedagog Ewy Winiarskiej.


Uprzejmie prosimy Rodziców o szczególne

  sprawdzanie czystości głowy i włosów dziecka

oraz o przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej swoich dzieci.

Ważne osiągnięcia

 

Wyniki konkursu z języka niemieckiego dla szkół podstawowych organizowanego przez KURATORIUM OŚWIATY

etap wojewódzki

Julia Bozacka (klasa VI c) – laureat

 Paulina Rabczak (klasa VI b) – laureat

Aleksandra Kobak (klasa VI a) – laureat

Mikołaj Chlebowicz (klasa VI b) – finalista


 

Uczniów przygotowała pani mgr Aneta Rylska-Juruś.

Składam ogromne gratulacje Uczniom, Rodzicom jak również

pani Anecie Rylskiej-Juruś. Życzę jednocześnie wielu dalszych sukcesów.

Małgorzata Adamska-Jesiołkiewicz

Dyrektor ZSP nr 5 w Rzeszowie

Zastępstwa za nauczycieli

Organizujemy konkursy


 

Galeria zdjęć

Przetargi - archiwum

Witamy na stronie SP Nr 23


Wizja naszej szkoły

"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro".

Jan Paweł II


Wiadomości

 • POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września

  godz. 8.00 - msza św. w Katedrze Rzeszowskiej - uczniowie udają sie do katedry pod opieką rodziców, godz. 9.30 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w szkole po nim spotkanie z wychowawcami

 • DIETA PODCZAS OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

  Przypominamy o możliwości korzystania przez uczniów z diety podczas obiadów w stołówce szkolnej. Jeśli uczeń musi korzystać z diety rodzic składa pisemną informację w sekretariacie szkoły na początku każdego roku szkolego oraz dołącza stosowne zaświadczenie lekarskie.

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Zmienne obuwie

  Dyrekcja szkoły zwraca się do rodziców z prośbą o zakup dla dzieci obuwia zmiennego do szkoły na jasnych spodach. Ważne jest to ze względu na przeprowadzony remont parkietu w sali gimnastycznej. Obuwie przechowywane w szatni szkolnej powinno znajdować się w workach materiałowych.

 • BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI

  Bezpłatne podręczniki

  Uprzejmie przypominam, że w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II oraz IV otrzymają nieodpłatnie wszystkie książki oraz ćwiczenia z wyjątkiem książek i ćwiczeń do religii i drugiego języka obcego w przypadku klas IV (j. niemieckiego lub hiszpańskiego – zgodnie ze złożoną deklaracją).

 • STYPENDIUM SZKOLNE

  STYPENDIUM SZKOLNE

  Uprzejmie informuję Rodziców, że w dniach od 1 września do 15 września br., prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2015

     O G Ł O S Z E N I E

  WYPRAWKA SZKOLNA 2015

 • PODRĘCZNIKI NA NOWY ROK SZKOLNY

 • Nowy wzór legitymacji szkolnej

  Nowy wzór legitymacji szkolnej
  Ważne informacje dla Rodziców

  Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nowych wzorów legitymacji szkolnych dla uczniów i słuchaczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 23).
  Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest
  wpisanie numeru PESEL.
  Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów o symbolu MEN-I/50/2 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z  zastrzeżeniem,  że na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”,
  wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

 • ZAPISY DO ŚWIETLICY

    Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2015/2016

  Uprzejmie informuję Rodziców, którzy będą mieć potrzebę zapisania dziecka do świetlicy na rok szkolny 2015/2016, że karty zapisu należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 24.06.2015 roku.
  Karty są do pobrania w świetlicy nr 1, świetlicy nr 2 oraz w sekretariacie szkoły.

 • WALKA Z DOPALACZAMI

  Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu uruchomiło dla uczniów, nauczycieli i rodziców infolinie, które zapewniają bezpłatną pomoc w trudnych  sytuacjach. Szczególnie jest to ważne w chwili, gdy docierają do nas niepokojące informacje o licznych przypadkach zatruć niebezpiecznymi substancjami: narkotykami i tzw. dopalaczami. Przypominamy, że uczniowie mogą korzystać z telefonu zaufania 116 111, natomiast rodzice i nauczyciele w sprawach bezpieczeństwa dzieci uzyskają fachową pomocy, dzwoniąc pod numer  800 100 100. Jednocześnie   w kwestiach związanych z dopalaczami  Główny Inspektor Sanitarny uruchomił   infolinię 800 060 800.